Popular Cast

Classic Actors

Female Actress

Bir Shoinik


Bangla Movie Bir Shoinik
Staring: Manna, Moushumi, Asif Iqbal, Shumi, Humayun Fariddi, Nasir Khan, Shriaz Haidar, Dildar


Onek Diner Asha


Bangla Film Onek Diner Asha
Starring; Poppy, Amit Hasan, Humayun Faridi, Bobita, Doli, Misha SoudagorAi Je Duniya


Bangla Movie Ai Je Duniya
Starring: Rajjak, Manna, Mousumi, Shabnur, Afjal Sharif, Misha Saudaghor


Imandar MastanBangla Movie Imandar Mastan - Manna, Mahima Mukharjee, Amit Hasan, Lajuk, Anwar Hossain, A.T.M. Shamsuzzaman, Ahmed Sarif, Sadek Bacchu, Ilias Kubra, Misha Soudagor, Jillur Rahman, Jamilur Rahman Sakha, Sobnom Parbin, Rasheda Chowdhary, Razzak and many more.


Bangla Movie Imandar Mastan Part 1Bangla Movie Imandar Mastan Part 2Bangla Movie Imandar Mastan Part 3Bangla Movie Imandar Mastan Part 4Bangla Movie Imandar Mastan Part 5Bangla Movie Imandar Mastan Part 6Bangla Movie Imandar Mastan Part 7Bangla Movie Imandar Mastan Part 8 End

Osro Charo Kolom Doro

Bangla Movie Osro Charo Kolom Doro
Starring; Purnima, Maruf, Misha Soudagor, Miju Ahmed, Raju Chowdhury, Kazi Hayat, Siraj Haydar, Kaleda Akther Kolpona, Keya, Raju Sarkar, Onjoly, Shahnaz, Nabila, Dula and many more.

Oshanto Mon

Bangla Movie Oshanto Mon 
starring; Kazi Maruf, Shahara, Shagota, Nuton, Dulari, Kabila, Habib Khan, Farhar, Zahid, Suchona, Sristi, Kazi Hayat, Sadek Bacchu, Ahmed Sarif, Misha Soudagor and many more.

Jemon Jamai Temon Bow

Bangla Movie Jemon Jamai Temon Bou 
Emon, Chadni, A.T.M. Shamsuzzaman, Anis, Humayun Faridi, Rina Khan, Afzal Sarif, Kabila, Nasrin, Kala Aziz, Sumon Islam and many more.


Goriber Mon Onek Boro

Bangla Movie Goriber Mon Onek Boro
Starring; Amin Khan, Purnima, Nipun, Shanai, Maruf, Shopna, Rehana Joli, Miju Ahmed, Sadek Bacchu, Kabila, Nasrin, Jamilur Rahman Sakha, Ilias Kubra, Amir Fakir.

Prem Piashi


Bangla Film Prem Piyashi
Starring; Salman Shah, Shabnur, Rajib, Anowara, misha, Shiraj haidar, Jahanara, and more


Denmohor (1995)


Old Bangla Film Denmohor
Starring:  Salman Shah, Mousumi, Rajib, Ahmed Sharif


Copyright © Bangla Movies.